TRINITY Line

TRINITY är den första eldstaden med ett tresidiga glas på HITZE-sortimentet. Interiören är fodrad med ett keramiskt material som ackumulerar värme inuti förbränningskammaren.
Utrustat med ett glasrengöringssystem.

TRINITY Line

Aktiva filter