SKORSTENSHUVAR

Skorstenshuvar ökar intaget av luft i rökkanalen.

Aspiromatic skorstenshuv

Aspiromatic skorstenshuvar fungerar på så sätt att de börjar rotera i vinden för att öka pådraget av luft. Om det inte blåser räcker det med att den stigande värmen passerar genom kaminröret för att skorstenshuven ska värmas upp, då börjar huven rotera. Huvarna är ytterst lämpliga för kaminer där eldningen är mycket beroende av ett bra luftflöde, till exempel i vedkaminer och öppna spisar.

Regnhuv

En regnhuv är en enkel huv som förhindrar vatten från att rinna ner i rökröret och samtidigt som den bidrar till ökat luftflöde. Denna huv roterar ej men kan ändå se till att tillräckligt mycket luft kommer in med hjälp av den relativt stora öppningen.  

Skorstenshuv för isolerade och oisolerade kaminrör/skorstensrör

Vi har skorstenshuvar för både modulskorstenar och kaminrör/rökrör.

Alla skorstenshuvar är av mycket hög kvalité.

Skorstenshuvar

Aktiva filter