ASPIROMATIC

Aspiromatic – Ett sätt att fixa ventilation på ett effektivt sätt.

En god ventilation är viktigt för att kunna motverka allt från fukt till mögel. Detta klarar Aspiromatic av år efter år.

Aspiromatic kan användas i många olika sammanhang. Vid till exempel eldning med ved uppstår det ofta problem med dåligt drag. Med Aspiromatic är detta problem ett minne blott. Vid eldning skapas det en markant ökning av undertrycket i skorstensröret, det då Aspiromatic gör är att eliminera detta med hjälp av kondens och gör då att en effektivisering av energiutnyttjandet blir aktuell. 

Aspiromatic fungerar i många situationer såsom:

  • I kök, badrum och toaletter.
  • Vid ventilation av soprum, tankar & brunnar mm.
  • I villa samt fritidshus.
  • I vindsutrymmen i hyreshus.
  • I fuktiga lokaler där fukt i tak har bildats p.g.a. kondens.
  • I fartyg, båtar och husvagnar.

Produkten har testats och säkerställts med utmärkt resultat i Sverige, Tyskland och Nederländerna.

Aktiva filter